Hassas Kontrollü Klima

Hassas Kontrollü Klima

Hassas Kontrollü Klimalar 24 saat kesintisiz soğutma ve nem kontrolü, Hassas Kontrollü Klima Sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Hassas Kontrollü Klima Sistemleri; Bilgi İşlem Merkezlerinde, Sistem Odalarında, Telekomüniksyon Odalarında, Kalibrasyon, Test ve Tekstil Laboratuvarlarında, UPS Odalarında, Güç Merkezlerinde ve Müzelerde kullanılmaktadır.
CARNOT SOĞUTMA, Hassas Kontrollü Klima Firması olarak Hassas Kontrollü Klimalar alanında anahtar teslimi projelerinde görev ve sorumluluk almaktayız.

Hassas Kontrollü Klima Santralleri

Veri Merkezleri için Çevresel Soğutma
Sistemdeki veya sistem kaynaklı soğutma çözümleri için özel olarak dizayn edilmiş Hassas Kontrollü Klima sistemleri gelişen teknolojiye uygun sürekli Ar-Ge çalışmalarımızla sistemlerimiz her geçen gün yenilenmektedir. Öncü Hassas Soğutma Çözümleri için ideal performans ve Hassas İklim Şartları için Uygun Çalışma Koşulları Sağlamaktadır.

Sistem Odaları İçin Hassas Kontrollü İklimlendirme Sistemleri

Sistem odaları iklimlendirme sistemi ile ilgili bilgi vermeden önce, iklimlendirme ne demektir? Sistem nasıl çalışır? Kapasite ve yer seçimi hesabı nasıl yapılmalıdır? Diğer sistemlerden farklı olan yönleri nelerdir? Ve son olarak sistem odalarında hassas kontrollü iklimlendirmenin getirdiği avantajlardan bahsetmiş olalım.
İklimlendirme en genel halde, kapalı bir ortamın konfor amacıyla insan, hayvan ve bitkilerin veya endüstriyel bir mamulün üretilmesi ve korunması sırasında atmosferik şartların otomatik olarak kontrol altında tutulması işlemi olarak ifade edilir. Pratikte ise iklimlendirme, havanın ısıtılması, soğutulması, nemlendirilmesi veya neminin alınması bir başka deyişle ortamdaki havanın şartlandırılması işlemine denir.
Isıl konfor ise; insanın bulunduğu ortamdan duyduğu memnuniyettir.
Sistem odalarımızın olmazsa olmazlarından hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinden bahsedelim. Sistem odalarında hassas network ve data sistemleri yoğun ısı üretimi oluştururken, aynı anda bu ısının ortamdan alınıp, sistemlerin soğutulması gerekmektedir. Bu sürecin düzenli, hassas, değişen ihtiyaçlara göre programlanabilen nitelikte ve devamlılığının garantili olması çok önemlidir. Yani sistem odasında 7x24 hizmet verilebilecek nitelikte olması gerekmektedir.
Sistem odası için yapılan ve ortamdaki tüm ısı kaynaklarını modelleyen hacim soğutma hesaplamalarının ardından, ısıya çok duyarlı olan server, diğer aktif network ve elektronik donanım, istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

Hassas Kontrollü Klima Sistemleri Sistem Nasıl Çalışır?

Geliştirilmiş özel mikroişlemci ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen ortam şartları sağlanır. Gerekli sıcaklık, nem ve temizlik şartlarını sağlamak için, hassas kontrollü cihazları 24 saat 365 gün çalıştırarak, elektronik ekipmanların ömrünü ve verimini en üst düzeye çıkarmaktadır.
Sistem 2 ana üniteden oluşmaktadır. Bunlardan biri Evaporatör (iç ünite) ve kondenser (dış ünite) oluşmaktadır. Standart klimalar gibi hassas kontrollü klima sistemleri de 2 ünite arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan gazlar kullanır.R22 gazının da dahil olduğu bu gazların, Montreal Protokolü gereği ozona zarar verdikleri için global üretim ve kullanımına yönelik bir takım sınırlamalar getirilmiştir. Mevcut gazlara alternatif ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılmaktadır.

Sistem Odalarında Kullanılacak Hassas Kontrollü Klima Sistemlerin Doğru Seçimi

Sistem odalarında kullanılacak hassas kontrollü klimalar için, aşağıdaki hususları dikkate almak gerekir.
Bir iklimlendirme ürününden randıman alınabilmesi için, yalnız cihaz özelliklerinin yüksek teknik seviyede olması yeterli değildir. Doğru yapılan kapasite keşfi, düzgün bir montajın ve amacına uygun kullanım da çok önemlidir.
Montreal protokolü gereği ozona zarar vermeyen çevreci gazlı ve elektromanyetik dalga yaymayan ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermeme özelliği, inverter teknolojisi ile ortam ısısının çok hassas aralıkta sabit tutulması, inverter teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu, nemli günlerde ortam ısısını bozmadan nem seviyesinin optimum seviyede tutma özelliği.
Sistem odasının ölçülerine göre değil, ortamdaki ısı yüküne göre kapasite tayininin yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yükünün belirlenmesi.
Amaca uygun cihaz modeli seçilmesi; elektromanyetik dalga yaymayan ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermeme özelliğinin olması, Özellikle bilgi işlem odaları için elektrik kesilmelerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışmasını sağlayacak auto restart özelliğine ve A class enerji sarfiyatına sahip olması gereklidir.
Sistem odalarının önemi nedeniyle, kullanılacak klimaların yedeklenmesi, yani herhangi bir arıza esnasında ikinci bir klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.
Dış ünite elektronik kartı ile dış ünite fan kontrolü yapılabilmeli, fan hızı en az üç kademeli olmalıdır. Bu kontrol sayesinde sistem basınçları ve ısı transferi kontrol altında tutulabilmedir.
Klima %10 gerilim düşümünde çalışabilmelidir.
Kompresör, %15 gerilim düşümünde kalkış yapabilmelidir. Bu özellik zorlu çalışma koşullarında kompresörün start alabilmesi için çok önemlidir.
Klima bir saat içerisinde minimum 10 defa ON-OFF yapabilmelidir. Ani ısı değişimlerinde tepki süresinin kısıtlanması sistem odalarına zarar verebilmektedir.
Dış ünitede Klima çevriminde eşanjör çıkışı selenoidi ile basınç kontrolü yapabilmelidir. Bu özellik sistemde oluşabilecek yüksek veya düşük basınç değerlerinin doğrudan müdahale edilebilir olmasını sağlamakta, zorlu çalışma koşullarında kompresörün zarar görmesini engellemektedir.

Hassas Kontrollü Klima Sistemlerin Klimaların Bakımının Doğru Yapılması ?

Hassas Kontrollü Klima Bakım; klima sistemlerinde en önemli unsurlardan biridir. Doğru ve periyodik olarak yapılan bakımlar sistemin daha verimli çalışmasına ve daha uzun ömürlü olmasına olanak sağlar.

Hassas Kontrollü İklimlendirme (Klima) Seçim Parametreleri, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hassas Kontrollü Klimaların, Doğru Keşifi ve Doğru Seçimi: Daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için, ısı kazancını etkileyen tüm fonksiyonların gözönünde bulundurulduğu bir hesap yapmak zorunludur. İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra hava sirkülâsyonunun iyi bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla cihaz modeli doğru seçilmelidir. Doğru kapasitede cihaz seçimi yapılmayan yerlerde sorunlar yaşanmaktadır. Kapasite yüksek seçilirse, cihaz sık aralıklarla termostata girerek ısıtma ve soğutmada problem yaşanır. Kapasite düşük seçilirse, cihaz sürekli çalışarak kompresörün zorlanmasına neden olur. Bu da kompresörün verimini ve çalışma ömrünü etkiler.
Hassas Kontrollü Klima, Sağlıklı voltaj: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için şebeke voltajı, teknik kataloglarda belirtilen limitler dahilinde olmalı, aksi durumda şebeke voltajını düzelten aletler kullanılmalıdır. Yüksek ve düşük voltaj cihaz için sakıncalıdır. Düşük voltajda çalıştırılan bir klima cihazının kompresörü arızalanabilir veya cihaz devreye giremez. Yüksek voltajda ise cihazda bulunan yüksek voltaj koruma elemanı ve transformatör arızalanabilir.
Hassas Kontrollü Klimaların Doğru Montajı: Cihazın sağlıklı olarak çalışabilmesi için montaj kurallarına ve teknik kataloglarda belirtilen limitlere bağlı kalarak klima cihazı monte edilmelidir. Hatalı yapılan montajlar klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir.
Hassas Kontrollü Klimaların Doğru Soğutkan Şartı: Sistem içerisinde bulunan doğru soğutkan, sıkıştırma tip soğutma sistemleri için hayati önem taşıyan akışkanlardır. Bu yüzden teknik kataloglarda belirtilen ara tesisat limitlere bağlı kalarak elektronik gaz şarj aparatı ile soğutkan şarjının doğru olarak yapılması gerekmektedir. Hatalı yapılan soğutkan şarjları klima cihazının çalışma verimini etkiler aynı zamanda cihazda bir takım arızaların oluşmasına neden olabilir
Hassas Kontrollü Klimaların Bilinçli Kullanımı: Klima cihazının montajının bitmesi demek işim bittiği anlamına gelmez. Montaj, kurallara uygun olarak yapıldıktan sonra cihazla ilgili tüm teknik ve kullanıma ait bilgilerle birlikte, kullanma kılavuzunun kullanıcıya verilmesi yetkili servisin sorumluluğudur. Anlatılan bu bilgileri anlamak ve uygulamak da tüketicinin sorumluluğudur.
Hassas Kontrollü Klimaların Zamanında Doğru Bakımı: Kullanıcıdan talep gelmesi halinde, periyodik bakım hizmetleri verilmelidir. Bakım klima cihazının çalışma verimi ve ömrü ile direk ilgilidir. Bu yüzden bakımın gerekliliği kullanıcıya anlatılmalı ve bakım ile ilgili bilgiler verilmelidir. Diğer salon ve split tipi klimalardan farkı
Hassas klima cihazlarının tasarımı ve üretimi sadece sistem odaları düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Markette veya evde bu cihazları göremezsiniz. Zira yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlardır.
Sistem odaları sürekli soğutma gerektiren mahaller olduğu için 7/24 ve yıllarca problem çıkarmadan bir soğutucu üniteye ihtiyaç duymaktadır. Bu da evde kullandığımız konfor tipi klimalar ile değil, sistem odaları için dizayn edilen hassas klimalarla olmaktadır.
Split ve salon tipi klimaların kötü ve kullanışsız olduğunu değil; sadece yerinin sistem odası olmadığını belirtiyoruz. Zira konvansiyonel klimalar konfor tipi olduğu için sürekli çalışmaya elverişli değildir. Daha doğrusu arıza çıkarma riski her zaman için yüksektir. Çünkü 5 saat çalışır ise 1 saat dinlendirmek gerekir. Ancak sistem odalarında bu mümkün olmadığı için tasarımına aykırı olacak şekilde sürekli çalıştırmak bu cihazlarda ciddi arızalara yol açmaktadır. Hassas klimalar, yaz aylarında sıcaktan ve kış aylarında soğuktan etkilenmeden çalışabilen cihazlardır.
Split ve salon tipi klimalar -5 veya -7 °C?lerde ve +45 °C?lerde dış ünitelerinden kaynaklı olarak çalışamamaktadır.
Ancak hassas klimalarda -30 °C ve +45 °C aralığı cihazların rahat bir şekilde çalışabildiği sıcaklıklardır.
Hassas klimalar uzun soluklu bir yatırımdır. 100.000 saatin üzerinde çalışma garantisi mevcuttur.
Sistem odalarındaki milyon dolarlık yatırım göz önüne alındığında hassas klima yatırımı akıldaki sorunları ortadan kaldırarak sigorta görevi görmektedir.
Sıcaklığı +/- 1 °C ve nemi de +/- %5 RH oranında sabitlemektedir. Zira tüm dünya standardı 21 °C +/- 1 °C ve %50 RH +/- %5Rh olarak sistem odalarında geçmektedir.
Hassas klimalar sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek performanslı cihazlardır. Web üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme gibi ekstra özellikleri ile kurulan sistemin aynı zamanda izlenebilmesini de sağlamaktadır.
Cihazlara lokasyonlar dikkate alınarak müdahale sürelerimiz mevcuttur. (4- 6 saat arası) Bu servis sistem odası klimaları olmasından ötürü 7/24 ve bayram hafta sonu dahil verilmektedir.

Hassas Kontrollü Klima Nerelerde Kullanılır?

Hassas kontrol gerektiren mahallerin çoğunu, bilgisayar ve elektronik ekipmanların bulunduğu ve yapıları gereği 7x24 çalışmaları gereken sistem odaları oluşturmaktadır. Sistem odalarının dışında, müzeler, UPS odaları, arşiv odaları laboratuarlar gibi mekanlar da hassas sıcaklık ve nem değerlerini gerektiren mahaller oldukları için bu tarz cihazların kullanılması önerilmektedir.
Genel olarak Sistem odası tasarımı ve uygulamalarını sağlarken dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetleyebiliriz.
- Sistem odalarını planlamadan evvel elimizdeki donanım envanterine göre oda planı yapmalı ve uygulamalıyız.
- İşletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak alan ve ürün seçimi yapılmalı.
- Oda tasarlanmadan önce her türlü Disaster göz önünde bulundurularak planlanmalı.
- Odanın her tür ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapılması sağlanmalı
Sistem odasında hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde soğuk hava koridorları için mümkünse yükseltilmiş döşeme uygulanmalı (min 30 cm). Bunu biraz açacak olursak yeni oluşturulan veya mevcut bir sistem odasında Yükseltilmiş döşeme uygulaması var ise ve bu yükseltilmiş döşeme yüksekliği havanın akışkanlığını, debisini, basıncını etkilemeyecek seviyede ise (min.30 cm), o zaman hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli önerilmelidir. Böylelikle döşeme altına üflenen soğuk hava menfezler vasıtası ile odadaki cihazlar için gerekli olacak soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır. Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min.30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım ağırlığını karşılayacak mukavemette olması planlanmalı. Yükseltilmiş döşeme altı içerideki hava kalitesini değiştirmeyecek epoksi boya uygulaması ile uygulama yapılmalı. Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri işletmenin bütçesine bağlı olarak yedekli planlanmalı.
İç ortam ünitesi ile dış ortam ünitesi arasındaki mesafenin, iç ünitenin çalışmasını ve performansını etkilemeyecek şekilde ve standartta olmalı sistem odaları ve önemli mahallere konulan cihazların periyodik olarak bakımlarının yapılması sağlanmalı.
Unutulmamalıdır ki sistem odalarında kullanılan çoğu aktif cihazlar önden emiş yaparak, arkadan sıcak havayı eksoz etmektedir. Böylelikle cihazların içinde dolaşan hava, ihtiyaç duydukları ve derecesi önceden belirlenmiş soğuk hava olacaktır. Sistem odalarında önerilen ısı değeri 20 ila 22 °C arasındadır. Nem de ise bu oran % 50-55 civarı olmalıdır.
Odaların inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.
Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri endüstriyel tip çözümler sağladığından hata öncesi uyarı sistemi ile donatılmıştır. Sistem oluşabilecek hata öncesi kontrol paneli ile yöneticileri uyarma özelliğine sahiptir. Hatta 3. parti donanım veya yazılıma gerek duyulmaksızın bile oluşabilecek klima hatalarını ilgili kişilere mail veya SMS atacak modülleri kurmak ve sağlamakta mümkün olabilmektedir.

Genel Özellikler

- Geliştirilmiş mikroişlemci kontrol
- Bina otomasyon sistemlerine uyumluluk
- Optimum tasarım
- EC Fan Teknolojisi
- İnvertör Kompresör Teknolojisi
- Hassas sıcaklık ve nem kontrolü, yüksek duyulur soğutma kapasitesi
- Servis ve bakım kolaylığı
- Alttan üfleme üstten emiş veya Üstten üfleme önden emiş modelleri mevcuttur.
Özel imalat ile önden üfleyip üstten emiş modeli de mevcuttur.

Kullanım Alanları

- Veri Merkezleri , Laboratuvarlar , Müzeler ,Cam Sanayi,Arşivler , MR Odaları , Bankacılık ,Telekom
- Finans Askeriye , Kamu, Devlet Yatırım ve Projeleri,Fabrika, Üretim Alanları , Makine , Tekstil
- Havaalanları, Endüstriyel Tesisler , Demir Çelik , Otel, Hastaneler, Sağlık Sektörü , Üniversiteler
- İnşaat ve Mimari Sektör

Cihaz Tipleri

- Hava Soğutmalı Kondenserli
- Su Soğutmalı Kondenserli
- Chilled Water
- Chilled Water 2 Yedekli
- Hava Soğutmalı Kondenserli İnvertör Kompresörlü
- Free Cooling Özellikli
- Free Cooling Özellikli İnvertör Kompresörlü
- Hava Soğutmalı Kondenserli ve CW
- Su Soğutmalı Kondenserli ve CW
- Hava Soğutmalı Kondenserli İnvertör Kompresörlü ve CW
- Su Soğutmalı Kondenserli İnvertör Kompresörlü ve CW
- Free Cooling özellikli CW ile çalışan
- Direct Free Cooling